Zawody kształcenia

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej kształci w zawodach:

Nauka kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (szczegółowe informacje w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY).