Zawody kształcenia

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. H. Chrzanowskiej w Krakowie kształci w zawodach:

Nauka w szkole kończy się zewnętrznym  egzaminem  zawodowym przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  w Krakowie.  Dzięki temu, że szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, wszystkie egzaminy odbywają się w pracowniach w których słuchacz się kształci. Wyraźnym atutem Szkoły jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych jej uczniów. W niektórych przypadkach – Ortoptystka i Opiekun medyczny – sięga poziomu 100%, co jest wynikiem wybitnym na tle podobnych szkół w Małopolsce.