Zapytania cenowe

     13.11.2019r. Realizacja kursu „Rejestratorka medyczna”                                                             –  zapytanie cenowe

     6.11.2019r. Realizacja kursu „Podstawy terapii zajęciowej”                                                         – zapytanie cenowe

8.10.2019 r.  Realizacja kursu „Refrakcji I stopnia”-  zapytanie cenowe

8.10.2019 r. Realizacja kursu „Refrakcji III stopnia” zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą” –szczegóły

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Refrakcji I stopnia ”- szczegóły

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Refrakcji II stopnia ” – szczegóły

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Opieka nad pacjentem z  ranami przewlekłymi” – szczegóły