Zapytania cenowe

10.09.2020  Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Refrakcji II stopnia” – zapytanie cenowe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

26.02.2020  Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Refrakcji I stopnia ” –zapytanie cenowe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16.01.2020r. Zapytanie cenowe – realizacja kursu refrakcji II stopnia – zapytanie cenowe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

07.01.2020r.  Wykonanie projektu, dostawa i montaż mebli stanowiących wyposażenie salonu optycznego – Zapytanie cenowe 

20.01.2020r.  Informacja o wyborze oferty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

13.11.2019r. Realizacja kursu „Rejestratorka medyczna”                                                             –  zapytanie cenowe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.11.2019r. Realizacja kursu „Podstawy terapii zajęciowej”                                                         – zapytanie cenowe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.10.2019 r.  Realizacja kursu „Refrakcji I stopnia”-  zapytanie cenowe

8.10.2019 r. Realizacja kursu „Refrakcji III stopnia” zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą” –szczegóły

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Refrakcji I stopnia ”- szczegóły

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Refrakcji II stopnia ” – szczegóły

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Opieka nad pacjentem z  ranami przewlekłymi” – szczegóły