Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą” –szczegóły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZP/2/PZP/2019  – Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu:  ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’ – Zamówienie II – szczegóły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Refrakcji I stopnia ”szczegóły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Refrakcji II stopnia ”szczegóły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Opieka nad pacjentem z  ranami przewlekłymi”szczegóły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZP/1/PZP/2019 – Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’ – szczegóły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Plan zamówień publicznych