Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe – realizacja kursu „Opieka nad pacjentem z  ranami przewlekłymi”szczegóły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZP/1/PZP/2019 – Realizacja kursów o różnej tematyce w branży medyczno-społecznej w ramach projektu: ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’ – szczegóły

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Plan zamówień publicznych