Udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą

Udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą

Kurs jest adresowany w szczególności do opiekunów medycznych, pracowników domów pomocy społecznej,  jak również do osób, które na co dzień opiekują się w warunkach domowych bliskimi z problemami cukrzycowymi.

Kurs obejmuje 8 godzin zajęć, praktycznych i teoretycznych o tematyce:

  1. patogeneza cukrzycy
  2. objawy i diagnostyka cukrzycy
  3. powikłania ostre i przewlekłe
  4. postępowanie w hiper – i hipoglikemii
  5. rodzaje glukometrów i Penów oraz zasady obsługi,
  6. miejsca podawania insuliny
  7. prowadzenie dzienniczka samokontroli

Po ukończeniu kursu uczestnik potrafi: obsługiwać glukometr, dokonać pomiaru poziomu cukru przy pomocy glukometru, zinterpretować prawidłowo uzyskany wynik i zapisać w dzienniczku samokontroli podopiecznego, rozpoznać objawy hio – i hiperglikemii oraz udzielić pierwszej pomocy, obsługiwać Pen do podawania insuliny, wyznaczyć miejsca podania insuliny, określić zasady pielęgnacji stóp podopiecznego.

Czas realizacji zajęć jest dostosowany do potrzeb uczestników, istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w systemie weekendowym, jak również w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych.

Kurs prowadzi dyplomowana pielęgniarka – edukator w cukrzycy, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z tej tematyki.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia MEN z 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).