Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej jest specjalistą w zakresie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim kontrolą procesów mycia, dezynfekcji sterylizacji. Kwalifikuje wyroby medyczne do diagnozy i leczenia wg ww. procesów.

Kwalifikacja MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 • kształcenie w formie stacjonarnej,
 • roczny cykl nauczania,
 • matura nie jest wymagana,
 • brak ograniczenia wiekowego,
 • możliwość łączenia nauki z pracą,
 • możliwość zamieszkania w internacie.

Kandydat do tego zawodu z pewnością musi być staranny, cierpliwy oraz musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Technik sterylizacji medycznej zajmuje się zachowaniem czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego w leczeniu i diagnostyce.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Możliwości zatrudnienia

 • praca w publicznych zakładach ochrony zdrowia,
 • praca w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • praca w gabinetach stomatologicznych,
 • praca w gabinetach kosmetycznych,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety weterynaryjne,
 • pracownie endoskopowe – sterylizatornie,
 • punkty sterylizacyjne,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • pracownie zajmujące się mikrobiologią,
 • zakłady produkujące sterylne narzędzia,
 • inne podmioty zajmujących się sterylizacją.

Przedmioty realizowane podczas nauki

Poniżej przedstawiono niektóre moduły realizowane na zajęciach:

 • Technologia mycia i dezynfekcji
 • Technologia sterylizacji
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Pierwsza pomoc
 • Propedeutyka zawodu
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy.

Sprawdź, czy aktualnie odbywa się nabór w naszej bezpłatnej szkole policealnej dla dorosłych i młodzieży na kierunek technik sterylizacji medycznej w Krakowie. W naszej szkole ZJEWM nauka przez cały rok jest bezpłatna.

Plakat promujący zawód Technik sterylizacji medycznej Plakat promujący zawód Technik sterylizacji medycznej Festiwal Zawodów Festiwal zawodów Plakat promujący zawód Technik sterylizacji medycznej