Technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ [321104]

Technik sterylizacji medycznej jest specjalistą w zakresie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych. W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim kontrolą procesów mycia, dezynfekcji sterylizacji. Kwalifikuje wyroby medyczne do w/w procesów.

Kwalifikacja:

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 • kształcenie w formie zaocznej
 • roczny cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Absolwent jest z pewnością przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
 •  przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Możliwości zatrudnienia to przede wszystkim:

 • publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia
 • punkty sterylizacyjne
 •  gabinety stomatologiczne i kosmetyczne

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki:

 • Technologia mycia i dezynfekcji
 • Technologia sterylizacji
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Pierwsza pomoc
 • Propedeutyka zawodu
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy