Technik optyk – szkoła policealna

Technik optyk to bez wątpienia atrakcyjny zawód i często poszukiwany na rynku pracy. Absolwent szkoły, jako dyplomowany technik optyk jest specjalistą posiadającym wiedzę przede wszystkim z zakresu: optyki, optometrii, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, nowoczesnych technologii produkcji soczewek i ich właściwości. W związku ze zdobytymi umiejętnościami doboru, konserwacji i naprawy pomocy wzrokowych oraz przyrządów optycznych używanych w różnych branżach z pewnością pozwolą mu na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jeszcze bardziej efektywną obsługę klienta w salonie optycznym.

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

 • kształcenie w formie zaocznej
 • 2-letni cykl nauczania
 • w procesie rekrutacji do naszej szkoły policealnej nie wymagamy od kandydata posiadania matury
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą
 • możliwość zamieszkania w internacie

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:
 1. a) przygotowywania materiałów i elementów optycznych do montażu,
 2. b) montowania i demontowania elementów, układów i przyrządów optycznych,
 3. c) naprawiania elementów układów,
 4. d) justowania elementów, układów i przyrządów optycznych;
 • w zakresie kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:
 1. a) wykonywania pomiarów w optyce okularowej,
 2. b) udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi,
 3. c) wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki w naszej szkole policealnej ZJEWM:

 • Technologie optyczno – mechaniczne
 • Rysunek techniczny
 • Urządzenia optyczne w praktyce
 • Wykonywanie pomiarów optycznych
 • Dobór i dopasowanie pomocy wzrokowych
 • Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
 • Podstawy optyki
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Pierwsza pomoc
 • Budowa urządzeń optycznych
 • Technologia i materiałoznawstwo optyczne
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
 • Pomiary optyczne
 • Pomoce wzrokowe
 • Język angielski zawodowy