Statut szkoły

SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Nr 3