Statut szkoły

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Nr 3