Informacje o szkole

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 funkcjonuje w ramach Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym w zawodach medycznych i społecznych. O przyjęcie do szkoły policealnej mogą się starać osoby z wykształceniem średnim (nie wymagamy matury).

Doskonale wyposażone pracownie umożliwiają zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy: szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach protetyki słuchu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych ośrodkach szkolenia praktycznego.

W szkole realizowany jest bezpłatny projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. W ramach projektu szkoła organizuje dla uczniów bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe praktyki, staże–wizyty zawodoznawcze. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w płatnych stażach wakacyjnych. Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto.  Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.