Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3