Informacje o szkole

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej funkcjonuje w ramach Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.  W 2018 roku szkole nadano imię Hanny Chrzanowskiej –  prekursorki pielęgniarstwa domowego, nauczyciela, wychowawcy wielu pokoleń pielęgniarek, autorki podręczników, pisarki i poetki.

Oferta Edukacyjna szkoły policealnej to kształcenie w zawodach medycznych i społecznych. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym dla dorosłych oraz zaocznym. O przyjęcie do szkoły policealnej mogą się starać osoby z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana).

Nauka w szkole kończy się zewnętrznym  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  w Krakowie.  Dzięki temu, że szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, wszystkie egzaminy odbywają się w pracowniach w których uczeń się kształci. Wyraźnym atutem Szkoły jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych jej uczniów. W niektórych przypadkach – Ortoptystka i Opiekun medyczny – sięga poziomu 100%, co jest wynikiem wybitnym na tle podobnych szkół w Małopolsce.

Doskonale wyposażone pracownie umożliwiają zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto to szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową realizowane u pracodawcy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych ośrodkach szkolenia praktycznego (szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach protetyki słuchu).

W szkole realizowany jest bezpłatny projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. W ramach projektu szkoła organizuje dla uczniów bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe praktyki, staże–wizyty zawodoznawcze. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w płatnych stażach wakacyjnych. Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto.  Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.