Praktyczna nauka zawodu

W szkole policealnej warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Praktyczna nauka zawodu stanowi ważną część edukacji i  jest organizowana w formie zajęć praktycznych oraz w formie praktyk zawodowych. Dzięki temu słuchacze nabywają  praktyczne umiejętności, niezbędne do wykonywania danego zawodu.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym organizowane są:  

  • w formie zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych ( posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie)
  • innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w danym zawodzie.

 

Miejsce realizowania zajęć praktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złota Jesień 1 31-829 Kraków

  • Oddział Neurologii i Udarów Mózgu 
  • Oddział Chorób Wewnętrznych

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

  • Centralna Sterylizatornia 


Praktyka zawodowa

Praktyki zawodowe organizuje się dla słuchaczy w celu pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Realizowane są na podstawie umowy, zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą, przyjmującym słuchaczy na praktyczną naukę zawodu.  Słuchacze mogą realizować praktyki zawodowe w ciągu całego roku szkolnego, jak również podczas ferii letnich. 
W przypadku praktyk zawodowych przepisy ściśle określają tryb ich odbywania. Miejsce realizacji praktyk zawodowych to przede wszystkim: podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów. 

W roku szkolnym 2021/2022 nasi uczniowie realizują praktykę zawodową m. in w :
  • Towarzystwie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza” w Krakowie ul. Fatimska 17
  • SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków

Masz pytania?

Zapraszamy na konsultację do Kierownika Szkolenia Praktycznego: 12-644-28-71 wew. 35 lub wew. 38