Rada Samorządu Słuchaczy

Rada Samorządu Słuchaczy

Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021

przewodnicząca:

Monika Ślusarczyk – protetyk słuchu I

członkowie:  

Paulina Marcinek – technik optyk II

Brygida Pomykalska – opiekun medyczny