Rada Samorządu Słuchaczy

Rada Samorządu Słuchaczy

Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021

przewodnicząca:  Monika Ślusarczyk – protetyk słuchu I

członkowie:   Paulina Marcinek – technik optyk II

Elżbieta Woźniczka  – opiekun medyczny