Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Słuchaczy

Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023

przewodniczący:

Adam Kubik – Protetyk słuchu II

 

członkowie:  

Magda Madej – Opiekun medyczny II

Adrian Głownia – Opiekun medyczny II