Ogłoszenia

Szanowni słuchacze,
Przypominam, że w dalszym ciągu zajęcia będą prowadzone drogą elektroniczną. Proszę o zapoznanie się i przyswojenie treści. Materiały do zajęć będą przesyłane przez nauczycieli zgodnie z planem zajęć. Proszę również o wykonywanie poleceń nauczycieli (np. odsyłanie drogą mailową rozwiązanych zadań) Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa jest wstrzymana aż do odwołania. O organizacji praktycznej nauki zawodu będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Najważniejsze komunikaty:

Komunikat z dnia 15.05.2020 r. 

Praktyka zawodowa z dnia 30.04.2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.04.2020

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć oraz egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. z dnia 24.04.2020

Ogłoszenie w sprawie drugiej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej – Patronki Szkoły z dnia 23.04.2020

Komunikat  nr 20 w sprawie realizacji praktycznej nauki zawodu przez słuchaczy szkoły  z dnia 21.04.2020r.

Komunikat w sprawie zmiany w planach zajęć z dnia 17.04.2020r.

Zarządzenie dotyczące prowadzenia zajęć w formie zdalnej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493). z dnia 26.03.2020r.

Komunikat w sprawie nauczania zdalnego  z dnia 25.03.2020r.

Komunikat w sprawie zawieszenia praktyk z dnia 17.03.2020r.

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć z dnia 11.03.2020