Ogłoszenia

Szanowni Państwo

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o zapoznanie się z:

  1. Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. – ZOBACZ
  2. Poniższymi instrukcjami obrazkowo-tekstowymi GIS:
    Jak skutecznie myć ręce
    Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
    Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki