Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły średniej, w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego szkoły podstawowej, zawodowej, średniej)
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów
    i uczestników studiów doktoranckich (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wniosek do szkoły (pdf)
  • wniosek do szkoły  (doc)
  • wniosek na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)