Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły średniej, w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego szkoły podstawowej, zawodowej, średniej)
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestników studiów doktoranckich (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
  • wniosek do szkoły(pdf) lub wniosek (doc)
  • podanie dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny –  wniosek pdf lub wniosek (doc)
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)