Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego  w roku szkolnym 2024/2025 na semestr pierwszy:

do 23 lipca 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym

30 lipca 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

5 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

do 12 sierpnia 2024 r. – składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym

20 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i   niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

23 sierpnia 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w wyniku postępowania uzupełniającego

zalącznik-nr-2-szkola-policealna-2024-2025

regulamin rekrutacji do szkoły