Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego  w roku szkolnym 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego na rok szkolny 2022/2023

24.10.2022 r. – 18.11.2022 r.  – termin składania dokumentów

29.11.2022 r.  godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

9.12.2022 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

12.12.2022 r – 21.12.2022 r. – składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym

4.01.2023 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i   niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

18.01.2023 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w wyniku postępowania uzupełniającego

załącznik-nr 2 do zarządzenia nr 6 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.