Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

  • 01.06.2020r.12.08.2020 r. złożenie wniosku o przyjecie do szkoły wraz z dokumentami,

  • do 19.08.2020r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

  • 20.08.2020r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,

  • 01.06.2020r. 20.08.2020r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

  • 27.08.2020r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.