Rekrutacja

Terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr I w roku szkolnym 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego na rok szkolny 2021/2022

10.05.2021 r. – 15.07.2021 r. – termin składania dokumentów

do 22.07.2021 r. – przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji spełniania przez kandydatów warunków podstawowych (świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie)

23.07.2021 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

29.07.2021 r. godz.15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do szkoły

30.07.2021 r. – 10.08.2021 r. – składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym

do 17.08.2021 r. przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji spełniania przez kandydatów warunków podstawowych (świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie)

18.08.2021 r.  godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i   niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu uzupełniającym

24.08.2021 r. godz.15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w wyniku postępowania uzupełniającego