Informator o kierunkach

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024:

– OPIEKUN MEDYCZNY  [532102]

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

– ORTOPTYSTKA [325906]

MED.04 – Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

– OPIEKUNKA DZIECIĘCA [325905]

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

– PROTETYK SŁUCHU  [321401]

MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu

– TECHNIK OPTYK  [325302]

MEP.02. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

– TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ [321104]

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 – TERAPEUTA ZAJĘCIOWY  [325907]

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

– ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ-KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY [341201]

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej