Technik optyk

Technik optyk to bez wątpienia atrakcyjny zawód i często poszukiwany na rynku pracy. Absolwent szkoły, jako dyplomowany technik optyk jest specjalistą posiadającym wiedzę przede wszystkim z zakresu: optyki, optometrii, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, nowoczesnych technologii produkcji soczewek i ich właściwości. W związku ze zdobytymi umiejętnościami doboru, konserwacji i naprawy pomocy wzrokowych oraz przyrządów optycznych używanych w różnych branżach z pewnością pozwolą mu na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jeszcze bardziej efektywną obsługę klienta w salonie optycznym.

Cykl kształcenia trwa dwa 2 lata.

Zajęcia są prowadzone w formie zaocznej i w przeciwieństwie do większości zawodów, obejmują dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.14 – Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MG.30 – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Ze względu na zmianę podstawy programowej od roku szkolnego 2019/2020:

MEP.02.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Podczas nauki słuchacze szkoły zdają egzaminy z w/w kwalifikacji, które są organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. W związku z tym, że szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, co bezsprzecznie jest naszym atutem, egzaminy są przeprowadzane w pracowniach szkolnych. Uzyskanie tytułu zawodowego oraz dyplomu w zawodzie technik optyk następuje po zdaniu egzaminów zewnętrznych w zakresie każdej z dwóch wyróżnionych kwalifikacji i ukończeniu szkoły.  Godna uwagi jest możliwość uzyskania suplementu do dyplomu w języku angielskim, który jest honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Nauka obejmuje przede wszystkim:
 • dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji;
 • wykonywanie pomiarów oftalmicznych, naprawa i konserwacja wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych;
 • udzielanie porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;
 • naprawianie, konserwowanie i justowanie przyrządów optycznych,
 • poznanie niezbędnego wyposażenia warsztatu optycznego, gabinetu optometryczno – kontaktologicznego;
 • obsługiwanie komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej;
 • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Podsumowując technik optyk będzie z pewnością przygotowany do wykonywania i dopasowywania pomocy wzrokowych oraz udzielania porad z zakresu stosowania i konserwacji pomocy wzrokowych.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki:
 • Technologie optyczno – mechaniczne
 • Rysunek techniczny
 • Urządzenia optyczne w praktyce
 • Wykonywanie pomiarów optycznych
 • Dobór i dopasowanie pomocy wzrokowych
 • Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
 • Podstawy optyki
 • Podstawy elektroniki i elektrotechniki
 • Pierwsza pomoc
 • Budowa urządzeń optycznych
 • Technologia i materiałoznawstwo optyczne
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku
 • Pomiary optyczne
 • Pomoce wzrokowe
 • Język angielski zawodow

 

Copyright © 2010-2021 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego