Protetyk słuchu

Kwalifikacje:  MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu (2019-2021)

 • kształcenie w formie zaocznej
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 321401/ZJEWM.

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
 • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
 • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
 • sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;
 • wykonywania odlewu ucha;
 • produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;
 • prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

Możliwość zatrudnienia:

 • gabinety protetyki słuchu
 • gabinety audiologiczne
 • pracownie otoplastyczne
 • serwis techniczny sprzętu audioprotetycznego
 • zakłady badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych
Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego