Protetyk słuchu

Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. Protetycy słuchu pracują głównie w gabinetach zajmując się badaniem słuchu, doborem aparatów słuchowych na podstawie wykonanych badań słuchu oraz jako audiometryści.

Kwalifikacje:  MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu (2019-2021)

 • kształcenie w formie zaocznej
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 321401/ZJEWM.

Przykładowe przedmioty:

 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu
 • Metody badania słuchu
 • Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych
 • Otoplastyka
 • Podstawy akustyki i psychoakustyki
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Opieka audioprotetyczna
 • Dopasowanie aparatów słuchowych
 • Badanie słuchu
 • Serwisowanie sprzętu audioprotetycznego

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
 • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
 • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
 • sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;
 • wykonywania odlewu ucha;
 • produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;
 • prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

Możliwość zatrudnienia:

 • gabinety protetyki słuchu
 • gabinety audiologiczne
 • pracownie otoplastyczne
 • serwis techniczny sprzętu audioprotetycznego
 • zakłady badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych
Copyright © 2010-2021 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego