Rejestratorka Medyczna

Rejestratorka medyczna

Kurs przygotowuje do pracy w charakterze rejestratorki medycznej. Oferta skierowana jest w szczególności dla osób, które pragną podjąć pracę w recepcjach placówek służby zdrowia, prywatnych gabinetach medycznych, szpitalach, sanatoriach, punktach usług medycznych.  Z pewnością program kursu będzie odpowiedni dla osób,  które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe. Kursy dają możliwość  uzyskania i uzupełnienia wiedzy i umiejętności niezbędnej do profesjonalnego prowadzenia sekretariatu medycznego.

Kto może być uczestnikiem kursu?

Każda osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, wykazujące się życzliwością i cierpliwością w kontaktach z ludźmi.

Czym zajmuje się rejestratorka medyczna?

Osoba zajmująca stanowisko rejestratorki/ sekretarki medycznej organizuje pracę sekretariatu/recepcji medycznej. Do jej obowiązków należy umawianie terminów wizyt pacjentów, kierowaniem ich do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia, przyjmowanie zgłoszeń, obsługa urządzeń biurowych oraz prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Jak wygląda kurs?

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć o tematyce:

 1. zasady pracy w służbie zdrowia
 2. zarządzanie recepcją, organizacja pracy sekretariatu medycznego
 3. sprawozdawczość w pracy rejestratorki medycznej
 4. prowadzenie dokumentacji medycznej
 5. profesjonalna obsługa pacjenta

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie znał rodzaje dokumentacji medycznej, określi zasady jej obiegu.

  W szczególności uczestnik potrafi:

 • przyjmować zgłoszenia pacjentów,
 • weryfikować dane w bazach elektronicznych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i tajemnicy oraz etyki zawodowej,
 • przyjmować materiały do badań z zastosowaniem procedur sanitarno – higienicznych,
 • wydawać wyniki z zastosowaniem obowiązujących przepisów,
 • używać podstawowy sprzęt biurowy, prowadzić,
 • klasyfikować i przechowywać dokumentację medyczną,
 • prowadzić rejestry medyczne,
 • sporządzać dokumenty zgodnie ze swoimi kompetencjami,
 • wypełniać, na zlecenie lekarza skierowania, zaświadczenia,
 • sporządzać odpisy dokumentów,
 • sprawozdania z realizacji świadczeń medycznych,
 • profesjonalnie komunikować się z pacjentem i pozostałym personelem medycznym.

Czas realizacji zajęć jest dostosowany do potrzeb uczestników, istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w systemie weekendowym, jak również w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych.

Kurs prowadzi osoba z przygotowaniem medycznym, doświadczeniem w prowadzeniu sekretariatu medycznego oraz doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń o tej tematyce.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia MEN z 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).