MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA LATA 2014 – 2020

Projekt pod nazwą :  Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej realizowany w latach 2015-2022

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WOJEWÓDZKICH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu  wykonano w latach:

2017 – Program Funkcjonalno – Użytkowy dla przewidzianego zakresu prac termomodernizacyjnych

2019 – modernizację oświetlenia wbudowanego polegająca na wymianie źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem z możliwością rozbudowy o kolejne elementy

2021 – modernizację systemu ogrzewania w zakresie wymiany grzejników żeliwnych na stalowe panelowe oraz dostawę i montaż głowic termostatycznych sterowanych radiowo pracujących w ramach istniejącego systemu sterowania oświetleniem budynku

2022 – modernizację w zakresie wymiany stolarki okiennej elewacji północnej budynku oraz montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach elewacji południowej.

Przeprowadzone prace modernizacyjne pozwoliły na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z obniżeniem rachunków związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz centralnego ogrzewania. Wymiana oświetlenia wbudowanego z opraw świetlówkowych na oprawy typu LED spowodowała  obniżenie całkowitej mocy instalacji oświetlenia wewnętrznego budynku oraz zapewniła optymalne warunki natężenia światła w miejscach pracy. System sterowania oświetleniem pozwala na bieżące monitorowanie zużycia energii elektrycznej oświetlenia w poszczególnych salach dydaktycznych oraz ciągach komunikacyjnych a także pozwala na wykrycie ewentualnych awarii opraw oświetleniowych. System sterowania ogrzewaniem pozwala na  monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów dotyczących temperatury w pomieszczaniach budynku. Zdalne sterowanie systemem ogrzewania pozwala dostosować temperaturę w pomieszczeniach do harmonogramu wykorzystania sal dydaktycznych oraz pomieszczeń internatu. Wymiana stolarki okiennej, poza korzyścią związaną ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię cieplną zapewniła lepszą ochronę akustyczną. Montaż nawiewników higrosterowalnych pozwala na utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Szacunkowa wartość Partnera  projektu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w  Krakowie  wynosi: ok. 600 000,00 zł .

Lata realizacji  2015 – 2022

www.mapadotacji.gov.pl  

Modernizacja ogrzewania

Modernizacja ogrzewania Modernizacja ogrzewania Modernizacja ogrzewania Modernizacja ogrzewania. Modernizacja ogrzewania Modernizacja ogrzewania

Modernizacja oświetlenia

Modernizacja oświetlenia Modernizacja oświetlenia. Stan przed modernizacją - oprawa oświetleniowa w szatni zawodowej Modernizacja oświetlenia. Stan przed modernizacją - oprawa oświetleniowa Modernizacja oświetlenia. Stan po modernizacji, korytarz szkoły Modernizacja oświetlenia. Modernizacja oświetlenia. Modernizacja oświetlenia. Modernizacja oświetlenia Modernizacja oświetlenia

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki okiennej Wymiana stolarki okiennej. Stan po modernizacji