Podsumowanie projektu

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w latach 2017-2023 był Realizatorem koordynującym zadanie pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych
w branży medyczno-społecznej” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego współfinasowanego ze środków EFS, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie:

 • Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie
 • Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
 • Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu
 • Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach
 • Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

W ww. projekcie realizowane były specjalistyczne kursy oraz staże zawodowe.

Podczas 7 lat trwania projektu w latach 2017-2023 zrealizowano 141 specjalistycznych kursów zawodowych, w których wzięło udział prawie 1300 słuchaczy i nauczycieli:

 • ZJEWM KRAKÓW – 45 kursów
 • MZJE KRAKÓW – 17 kursów
 • MPSM nr 2 KRAKÓW – 34 kursy
 • ZJEWM GORLICE – 13 kursów
 • MZJE NOWY SĄCZ – 32 kursy

Wśród kursów znalazły się m.in.:

„Technologia CAD/CAM”, „Obsługa nowoczesnych aparatów RTG”, „Periodontologia od diagnozy do leczenia”, „Implantoprotetyka”, „Rola higienistki stomatologicznej przy pacjencie implantoprotetycznym”, „Ortodoncja z zastosowaniem retainerów”, „Prawo jazdy kat. B”, „Profesjonalna obsługa pacjenta”, „Aspekty prawne na rynku farmaceutycznym”, „Profesjonalne metody wybielania zębów”, „Zabiegi kosmetyczne z wykorzystaniem kwasów”, „Makijaż wraz z przedłużaniem rzęs”, „Pielęgnacja dłoni i stóp wraz ze zdobieniem paznokci”, „Makijaż wraz z henną pudrową”, „Opieka geriatryczna i podawanie insuliny”, „Informatyczny z obsługi programów aptecznych”, kursy masażu (taping, masaż tkanek głębokich, masaż Lomi Lomi, masaż tensegracyjny, drenaż limfatyczny, masaż aromatyczną świecą, masaż ajurwedyjski, masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej, relaksacyjny, twarzy Kobido), „Integracja sensoryczna”, „Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi”.

Dla słuchaczy ZJEWM w Krakowie zrealizowano m.in. kursy:

 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień”
 • „Witraż – poziom podstawowy”
 • „Refrakcja – I, II, III stopień”
 • „Obiektywne badania słuchu”
 • „Florystyczny”
 • „Obróbka i montaż pomocy wzrokowych”
 • „Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi”
 • „Prawo jazdy kat. B”
 • „Analiza parametrów aparatów słuchowych”
 • „Rozwój mowy u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji słuchowych”
 • „Dekoracje świąteczne”
 • „Metoda Snoezelen (Sala doświadczania świata) – I stopień”

W Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zrealizowano łącznie 45 kursów, co stanowi 1/3 wszystkich zorganizowanych szkoleń,
w których wzięło udział prawie 332 słuchaczy i 12 nauczycieli.

Ponadto zrealizowano staże zawodowe dla ponad 800 słuchaczy. W ramach realizacji staży zawodowych dla słuchaczy ww. szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolski, wypłacono stypendia stażowe w poszczególnych latach:

2017 – 154 stypendia
2018 – 162 stypendia
2019 – 112 stypendiów
2020 – 81 stypendiów
2021 – 113 stypendiów
2022 – 119 stypendiów
2023 – 117 stypendiów

Razem: 858 stypendiów stażowych

W ramach projektu zakupiono również sprzęt oraz zmodernizowano pracownie w szkołach.
Dla Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zakupiono sprzęt do pracowni o wartości 377 904,07 zł:

 • pracownia  kształcąca w zawodzie Protetyk słuchu – 117 850,54 zł
 • pracownia  kształcąca w zawodzie Technik optyk – 98 331, 45 zł
 • pracownia  kształcąca w zawodzie Terapeuta zajęciowy – 11 700,59 zł
 • pracownia  kształcąca w zawodzie Opiekun medyczny – 14 021,10 zł
 • pracownia komputerowa – 48 023,72 zł
 • dla wszystkich zawodów – 87 976,67 zł