Aktualności

Realizacja projektu w okresie kwiecień-sierpień 2023r.

W ramach projektu zrealizowano kursy zawodowe, podnoszące kompetencje na rynku pracy:

kurs „Metoda Snoezelen (Sala doświadczania świata) – I stopień” (15h) dla 11 słuchaczy kształcących się w zawodzie Terapeuta zajęciowy i 3 nauczycieli  6-7.05.2023,
doradztwo zawodowe (16h) dla 21 słuchaczy, kształcących się w zawodzie Protetyk słuchu 21-23.04.2023,
kurs „Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi” (8h) dla 10 słuchaczy, kształcących w zawodzie Opiekun medyczny 14.05.2023,
kurs „Prawo jazdy kat. B” (60h) dla 7 słuchaczy różnych zawodów 25.01-20.05.2023,
kurs „Obiektywne badania słuchu” (24h) dla 27 słuchaczy, kształcących się w zawodzie Protetyk słuchu 9.06-18.06.2023,
kurs „Refrakcja – II stopnia” (40h) dla 11 słuchaczy, kształcących się w zawodzie Technik optyk 3-25.06.2023.

Zrealizowano również staże zawodowe u Pracodawców:
Zakład optyczny Visio Medica w Jarosławiu dla słuchacza, kształcącego się w zawodzie Technik optyk 26.05-30.06.2023,
Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o., staż na terenie salonu Geers w Olkuszu dla słuchacza, kształcącego się w zawodzie Protetyk słuchu 5.06-7.07.2023,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mszanie Górnej dla słuchacza, kształcącego się w zawodzie  Terapeuta zajęciowy 27.06-21.07.2023.

 

Realizacja projektu w okresie styczeń-marzec 2023r.

W ramach projektu zrealizowano kursy zawodowe, podnoszące kompetencje na rynku pracy:

„Dekoracje świąteczne” (14h) dla 6 słuchaczy w dniach 11-12.03.2023,
„Pierwsza pomoc przedmedyczna” (8h) dla 8 nauczycieli w dniu 15.03.2023.

Trwa kurs Prawa jazdy kat. B, który rozpoczął się w styczniu br.

Zrealizowano również staż zawodowy u Pracodawcy: Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o.,
realizacja stażu na terenie salonu Geers przy ul. Kalwaryjskiej 14,  30-504 Kraków
w terminie: od 06.02.2023r. do  10.03.2023r. dla słuchacza kształcącego się
w zawodzie Protetyk słuchu.

 

Zaproszenie

Dyrektor ZJEWM w Krakowie zaprasza na staże zawodowe w ramach projektu oraz kursy.
Kursy planowane w 2023 to m.in.:

kurs Refrakcji  I stopnia
kurs Refrakcji  II  stopnia
kurs Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi
kurs Obiektywne badania słuchu
kurs Prawa jazdy kat. B

Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 644 41 28, e-mail: mkz2@zjewm.krakow.pl  oraz w pokoju 102A

 

Realizacja projektu w okresie wrzesień-grudzień 2022r.

W ramach projektu zrealizowano kursy zawodowe, podnoszące kompetencje słuchaczy na rynku pracy:

„Refrakcja I stopnia” (40h) dla 10 słuchaczy kształcących się w zawodzie Technik optyk (20.11-18.12.2022),
Rozwój mowy u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji słuchowych” (8h)
dla 16 słuchaczy kształcących się w zawodzie Protetyk Słuchu (18.12.2022).

Zrealizowano również staże zawodowe u Pracodawców: WTZ Klika w Krakowie dla słuchacza kształcącego się
w zawodzie Terapeuta zajęciowy oraz Audika w Skarżysku-Kamiennej dla słuchacza kształcącego się
w zawodzie Protetyk słuchu.

 

Zaproszenie

Dyrektor ZJEWM w Krakowie zaprasza na staże zawodowe w ramach projektu oraz kursy.
Kursy planowane w roku szkolnym 2022/2023 to m.in.:

kurs Refrakcji  I stopnia
kurs Refrakcji  II  stopnia
kurs Refrakcji III stopnia
kurs Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi
kurs Obiektywne badania słuchu
kurs Rozwój mowy u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji słuchowych
kurs Prawa jazdy kat. B

Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 644 41 28, e-mail: mkz2@zjewm.krakow.pl  oraz w pokoju 102A

 

Realizacja projektu w okresie styczeń-sierpień 2022r.

W ramach projektu zrealizowano kursy zawodowe, podnoszące kompetencje słuchaczy na rynku pracy:

„Refrakcja II stopnia” (40h) dla 11 słuchaczy kształcących w zawodzie Technik optyk (5.02-6.03.2022),
„Analiza parametrów aparatów słuchowych” (10h) dla 20 słuchaczy kształcących się w zawodzie Protetyk słuchu (11.03-1.04.2022),
„Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi” (8h) dla 12 słuchaczy kształcących się w zawodzie Opiekun medyczny (8.05.2022),
„Refrakcja III stopnia” (40h) dla słuchaczy kształcących się w zawodzie: Technik optyk  (7.05-26.06.2022),
„Prawo jazdy kat. B” (60h) dla 2 słuchaczy (4.02-12.05.2022).

Zakończono staże zawodowe w Sonova Audiological Care Polska – salony Geers w Krakowie dla 2 słuchaczy kształcących się w zawodzie: Protetyk słuchu (terminy realizacji staży: 14.03.2022-13.04.2022, 24.03.2022-21.04.2022) oraz w Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie dla 3 słuchaczy w zawodzie: Opiekun medyczny
(terminy realizacji staży: 04.04.2022-13.05.2022, 07.04.2022-31.05.2022, 16.05.-15.06.2022).

 

Realizacja projektu w okresie wrzesień-grudzień 2021r.

W ramach projektu zrealizowano kurs „Refrakcja – I stopień” dla 11 słuchaczy (40h)
kształcących się w zawodzie: Technik optyk w terminie 30.10.2021-19.12.2021
oraz staże zawodowe w Sonova Audiological Care Polska – salony Geers w Krakowie
dla 2 słuchaczy kształcących się w zawodzie: Protetyk słuchu
(terminy realizacji staży: 15.11-09.12.2021 oraz  25.10-23.11.2021).

 

Zaproszenie na kursy zawodowe

Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza słuchaczy w roku szkolnym 2021/2022 do udziału w kursach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”:

Kurs języka ukraińskiego
Prawo jazdy kat. B
Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi
Refrakcja I,II i III stopnia
Technologie informatyczne w zawodzie
Obróbka i montaż pomocy wzrokowych
Aanaliza parametrów aparatów słuchowych
Obiektywne badania słuchu
Zapobieganie zakażeniom w gabinecie – dezynfekcja i sterylizacja

Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 644 41 28, e-mail: mkz2@zjewm.krakow.pl  oraz w pokoju 102A

 

Zaproszenie na staże zawodowe

Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza słuchaczy w roku szkolnym 2021/2022 do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Do udziału w stażach zawodowych zapraszamy słuchaczy kształcących się w zawodach:
Technik sterylizacji medycznej, Opiekun medyczny, Protetyk słuchu, Technik optyk.

Staż to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu i niewątpliwie ogromna szansa na zdobycie doświadczenia. Niewątpliwie daje też lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania i bieżącej organizacji konkretnych przedsiębiorstw, co z pewnością pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.
Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 2 300 zł brutto.
Harmonogram realizacji stażu jest ustalany każdorazowo przed podpisaniem umowy ze słuchaczem (Staże realizowane są w ciągu całego roku szkolnego oraz w wakacje).

UWAGA:  praktyka zawodowa w ramach program nauczania jest obowiązkowa, staż natomiast jest dodatkową formą wzmocnienia kompetencji. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 644 41 28, e-mail: mkz2@zjewm.krakow.pl  oraz w pokoju 102A

REALIZACJA PROJEKTU 2017-2021 – stan na 31 grudnia 2022