Aktualności

ZAPROSZENIE NA KURSY ZAWODOWE

Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza słuchaczy w roku szkolnym 2020/2021 do udziału w kursach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”:

Prawo jazdy kat. B
Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi
Refrakcja I,II i III stopnia
Technologie informatyczne w zawodzie
Rejestratorka medyczna
Obróbka i montaż pomocy wzrokowych
Wstępna diagnostyka i analiza parametrów aparatów słuchowych
Obiektywne badania słuchu
Zapobieganie zakażeniom w gabinecie – dezynfekcja i sterylizacja

Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 644 41 28, e-mail: mkz2@zjewm.krakow.pl  oraz w pokoju 102A

 

ZAPROSZENIE NA STAŻE ZAWODOWE

Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza słuchaczy w roku szkolnym 2020/2021 do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Do udziału w stażach zawodowych zapraszamy słuchaczy kształcących się w zawodach:
Terapeuta zajęciowy, Opiekunka dziecięca, Technik sterylizacji medycznej, Opiekun medyczny, Protetyk słuchu, Technik optyk.

Staż to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu i niewątpliwie ogromna szansa na zdobycie doświadczenia. Niewątpliwie daje też lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania i bieżącej organizacji konkretnych przedsiębiorstw, co z pewnością pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.
Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 2 300 zł brutto.
Harmonogram realizacji stażu jest ustalany każdorazowo przed podpisaniem umowy ze słuchaczem (Staże realizowane są w ciągu całego roku szkolnego oraz w wakacje).

UWAGA:  praktyka zawodowa w ramach program nauczania jest obowiązkowa, staż natomiast jest dodatkową formą wzmocnienia kompetencji. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 644 41 28, e-mail: mkz2@zjewm.krakow.pl  oraz w pokoju 102A

 

REALIZACJA PROJEKTU 2017-VI.2020 – sprawozdanie