Informacje o projekcie

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie jest Realizatorem koordynującym zadanie pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie:

1.Krakowska Medyczna Szkoła Policealna nr 1 w Krakowie

2.Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

3.Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych i Medycznych w Nowym Sączu

4.Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach

5.Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

 

W ramach projektu realizowane są staże i kursy zawodowe dla uczniów, słuchaczy i nauczycieli w branży medyczno-społecznej.