Informacje o projekcie

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie jest Realizatorem koordynującym zadanie pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie:

  1. Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Krakowie
  2. Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
  3. Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu
  4. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach
  5. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

W ramach projektu realizowane są staże i kursy zawodowe dla uczniów, słuchaczy i nauczycieli w branży medyczno-społecznej.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020