Branżowe Centrum Umiejętności

Priorytetowym zadaniem ZJEWM w Krakowie na kolejne lata będzie realizacja projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Centrum będzie jedynym, ogólnopolskim, zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie opieki medycznej. Z oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branży.

Centrum będzie pełnić funkcje:

 • edukacyjno-szkoleniową
 • integrująco-wspierającą
 • innowacyjno-rozwojową
 • doradczo-promocyjną

Zakres projektu obejmie:

 1. działania inwestycyjne
 2. zakup wyposażenia pracowni oraz realizację kursów/szkoleń
 3. zajęć, poradnictwa zawodowego
 4. wprowadzenie kwalifikacji sektorowej
 5. współpracę szkół i uczelni z pracodawcami

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji trzech poziomów budynku ZJEWM – parter, III i IV piętro, a także budowę dźwigu osobowego.

Projekt będzie realizowany przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą następujące podmioty:

 1. Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie – jako Lider projektu i organ prowadzący Zespół;
 2. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie – jako główny Realizator Projektu i przyszły operator wytworzonej w projekcie infrastruktury;
 3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych – Partner w projekcie, jako podmiot branżowy o oddziaływaniu ogólnopolskim;
 4. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Partner w projekcie, będący wydzieloną jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2026. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 13 mln złotych brutto.
Instytucją odpowiedzialną za projekt jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które na mocy umowy powierzyło nadzór nad realizacją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Jednostki Wspierającej.