Ortoptystka

ORTOPTYSTKA współpracuje z okulistą w procesach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego oraz w zakresie rehabilitacji wybranych funkcji wzrokowych, zwłaszcza zaburzeń widzenia obuocznego i ruchomości gałek ocznych u dzieci. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i stabrologii obejmującej terapię zeza. Ortoptystka jako pracownik służby zdrowia może znaleźć zatrudnienie w poradniach leczenia zeza i niedowidzenia, gabinetach ortoptycznych, szpitalach lub klinicznych oddziałach okulistycznych

MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

 • kształcenie dzienne
 • 2 – letni cykl nauczania
 • matura nie jest wymagana
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą
 • możliwość zamieszkania w internacie

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych

 •  korzystania z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych;
 •  charakteryzowania rozwoju psychomotorycznego pacjenta w różnych okresach życia;
 • objaśniania przyczyn powstawania zeza, rozróżniania rodzajów zeza i niedowidzenia, omawiania leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza;
 • wyjaśniania przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku;
 • różnicowania badań ortoptycznych i wybranych okulistycznych;
 • wykonywania badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki;
 • stosowania ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia;
 • modyfikowania ćwiczeń w zależności od stanu i możliwości pacjenta;
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych;
 • obserwowania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi;
 • edukowania dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych;
 • współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • stosowania profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia;
 • korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;

Możliwości zatrudnienia:

 • przychodnie leczenia zeza
 • gabinety ortoptyczne
 • gabinety pleoptyczne
 • oddziały okulistyczne
 • sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia
 • przedszkola dla dzieci zezujących i niedowidzących
 • specjalistyczne oddziały leczenia zeza
 • gabinety prywatne

komputerowe badanie wzroku w policealnej szkole w Krakowie ortoptystka - szkoła policealna Kraków Technik optyk Kraków - badanie oka