Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Opiekunka dziecięca zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Opiekunka dziecięca prowadzi   zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając  rozwój psychomotoryczny  dziecka.

Kwalifikacja: 

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 • kształcenie stacjonarne lub zaoczne
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Możliwość zatrudnienia:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce
 • przedszkola,
 • oddziały szpitalne,
 • placówki rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • domy małego dziecka

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki

 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii i  fizjologii
 • Wychowanie plastyczno- techniczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • Pielęgnowanie dziecka chorego i z niepełnosprawnością
 • Wychowanie i edukowanie dziecka
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne
 • Działania wychowawcze
 • Opieka nad dzieckiem
 • Wychowanie muzyczne