Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem opieki nad małymi dziećmi  w zastępstwie rodziców podczas ich nieobecności. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Opiekunka dziecięca zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Opiekunka dziecięca prowadzi   zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając  rozwój psychomotoryczny  dziecka.

Kwalifikacja SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Pobieranie nauki na naszej uczelni na kierunku Opiekunka Dziecięca to m.in.:

 • kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym,
 • 2–letni cykl nauczania,
 • matura nie jest wymagana,
 • brak ograniczenia wiekowego,
 • możliwość łączenia nauki z pracą,
 • możliwość zamieszkania w internacie.

Absolwent jest gotowy na świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Absolwenci pracujący w zawodzie opiekunka dziecięca, są przygotowani do wykonywania następujących działań wychowawczych:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka;
 • wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych;
 • prawidłowe odżywianie dziecka.

Możliwość zatrudnienia

Kierunek Opiekunka Dziecięca jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w takich miejscach jak:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • przedszkola,
 • oddziały szpitalne,
 • placówki rehabilitacyjne i uzdrowiskowe,
 • domy małego dziecka,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • oraz w różnego rodzaju ośrodkach zajmujących się sprawowaniem fachowej opieki nad dziećmi.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki

 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii i  fizjologii
 • Wychowanie plastyczno- techniczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • Pielęgnowanie dziecka chorego i z niepełnosprawnością
 • Wychowanie i edukowanie dziecka
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne
 • Działania wychowawcze
 • Opieka nad dzieckiem
 • Wychowanie muzyczne

Rekrutacja opiekunka dziecięca Festiwal Zawodów 2022 - stoisko Opiekunki dziecięcej Festiwal zawodów Opiekunka dziecięca na zajęciach praktycznych Piknik Rodzinny w Parku Jordana terapia zajęcia w szkole