Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi

Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi

Kurs jest przeznaczony dla opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych oraz wszystkich, chcących zdobyć wiedzę na temat prawidłowej higieny i opieki nad osobą z ranami trudno gojącymi się.

Kurs obejmuje 8 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych o tematyce:

  1. rodzaje ran trudno gojących się,
  2. pielęgnacja skóry osoby starszej
  3. produkty pielęgnacyjne i środki higieniczne do pielęgnacji skóry osoby z ranami przewlekłymi
  4. specjalistyczne opatrunki i ich zastosowanie

Po ukończeniu kursu uczestnik: potrafi określić rodzaje ran przewlekłych i etiologię ich powstawania, będzie je umiał rozpoznać, określi zasady pielęgnacji skóry osoby starszej i produkty służące do pielęgnacji skóry, określi ryzyko powstawania ran przewlekłych, scharakteryzuje produkty pielęgnacyjne stosowane w przypadku ran przewlekłych, będzie posiadał wiedzę na temat opatrunków stosowanych na rany trudno gojące się i znał  opatrunki dostępne na polskim rynku,  potrafi je odpowiednio zastosować, potrafi okreslić problemy psychofizyczne i zasady wspierania podopiecznego.

Czas realizacji zajęć jest dostosowany do potrzeb uczestników, istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w systemie weekendowym, jak również w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych.

Kurs prowadzi dyplomowana pielęgniarka z odpowiednią specjalizacją oraz doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia MEN z 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).