Obsługa komputera z Internetem

Kurs jest adresowany do wszystkich osób, które chcą nabyć umiejętności swobodnej pracy na komputerze, poruszania się w sieci Internet, korzystania z poczty e-mail, a tym samym podnieść kompetencje zawodowe, zdobyć niezależność w zakresie obsługi komputera i dostępu do największej bazy usług, informacji i ofert.

Kurs jest dostosowany do indywidualnych możliwości uczestników. Obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Praca na plikach i folderach,
  2. Obsługa prostych programów,
  3. Podstawy Internetu,
  4. Korzystanie z przeglądarki Internetowej,
  5. Podstawy poczty elektronicznej

Kurs obejmuje 15 godzin zajęć o charakterze praktycznym, każdy uczestnik pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym. Małe grupy umożliwiają indywidualizację kształcenia.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie znał podstawowe części komputera, obsługę najbardziej znanego edytora tekstu – MS Word (wersja 2003), zasady pracy na plikach i folderach( kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zapisywanie treści, odczyt), podstawy Internetu – zasady działania, podstawowe pojęcia związane z korzystaniem z Internetu, zasady bezpieczeństwa w sieci. Uczestnik potrafi korzystać z przeglądarki internetowej (przeglądanie stron, korzystanie z formularzy), potrafi korzystać z poczty elektronicznej, tworzyć, wysyłać i odbierać wiadomości, dodawać załączniki.

Termin realizacji zajęć jest dostosowany do potrzeb uczestników, istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w systemie weekendowym, jak również w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych.

Kurs prowadzi osoba z wieloletnim doświadczeniem w obszarze IT.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia MEN z 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).