Struktura

ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie.
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE:

  • ZESPOŁU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE 
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie 
  •  Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie 
  • Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie.

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych Nr 3 w Krakowie wchodzącej w skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.