Patron szkoły

1 lutego 2018 r. o godz. 11.15 Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nadano imię Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.
Nadanie imienia Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie to powrót do tradycji i zaszczyt dla społeczności szkolnej, iż patronką szkoły medyczno-społecznej jest wielka humanistka, pielęgniarka, pełna miłosierdzia poetka, „wielki człowiek”.
Misją szkoły jest „Nauka w trosce o zdrowie i życie”. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie to szkoła o profilu medyczno- społecznym. Hanna Chrzanowska wyznawała zasadę „człowiek jest najwyższą wartością dla innego człowieka, w  dążeniu do dobra innych realizuje się prawdziwe powołanie człowieka”. Powracając do tych tradycji chcemy wśród naszych uczniów i słuchaczy przekazać idee bliskie Hannie, w zawodach, w których kształcimy: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, ortoptystka, protetyk słuchu, technik optyk terapeuta zajęciowy czy asystent osoby niepełnosprawnej. Są to zawody zaufania publicznego, dlatego niezbędne są kompetencje personalne i społeczne.