Kadra kierownicza

DYREKTOR : Małgorzata Madej

WICEDYREKTOR ds. nadzoru pedagogicznego: Dorota Mońko

WICEDYREKTOR ds. Centrum Kształcenia Ustawicznego: Zofia Anna Rzepka

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: Krystyna Bojarska