Kadra kierownicza

DYREKTOR : Małgorzata Madej

WICEDYREKTOR ds. nadzoru pedagogicznego: Dorota Mońko

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: Krystyna Bojarska

KIEROWNIK INTERNATU: Magdalena Kroh