Kadra kierownicza

p.o. DYREKTORA : Magdalena Kroh

GŁÓWNA KSIĘGOWA: Maria Kiełtyka

KIEROWNIK INTERNATU: Agata Nawrocka

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: Bożena Mieszkowska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: Krystyna Bojarska

KIEROWNIK ZESPOŁU ds. kształcenia ustawicznego : Małgorzata Frąś

KIEROWNIK ZESPOŁU  ds. organizacyjno-gospodarczych: Sylwia Sekunda