Kadra kierownicza

DYREKTOR : Małgorzata Frąś

WICEDYREKTOR ds.NADZORU PEDAGOGICZNEGO: Magdalena Kroh

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: Bożena Mieszkowska

KIEROWNIK INTERNATU: Zofia Anna Rzepka

GŁÓWNA KSIĘGOWA: Maria Kiełtyka

KIEROWNIK ZESPOŁU  ds. organizacyjnych i kadr: Sylwia Sekunda