Dokumenty Zespołu

STATUT  ZESPOŁU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE:

ZJEWM STATUT – tekst jednolity