Baza dydaktyczna

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie dysponuje następującymi pracowniami i salami wykładowymi:

 • Aula – 80 miejsc – wyposażona w sprzęt audiowizualny, klimatyzację
 • Pracownia Pomiarów i Kontroli;
 • Pracownia Obróbki Szkła, Pracownia Optyczna,
 • Pracownia Pomiarów Akustycznych, Audiometrii, Otoplastyki oraz Pracownia Komputerowego Doboru Aparatów Słuchowych,
 • Pracownia Pierwszej Pomocy
 • Pracownia Zabiegów Higienicznych i Pielęgnacyjnych,
 • Pracownia Optometryczna,
 • Pracownia Arterterapii,
 • Pracownia Demontażu, Montażu i Konserwacji Przyrządów Optycznych,
 • Pracownia Anatomiczna;
 • Pracownia Serwisu Technicznego Sprzętu Audiometrycznego,
 • Pracownia Technika Sterylizacji Medycznej,
 • pracownia Terapii zajęciowej,
 • Pracownia Komputerowej,
 • siłownia;
 • sala gimnastyczna

Zajęcia praktyczne, ćwiczenia i praktyki zawodowe odbywają się w  placówkach na terenie Krakowa:

 • Szpitale Specjalistyczne
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Żłobki Samorządowe
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Hospicja
 • Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze
 • Gabinety protetyku słuchu