Baza dydaktyczna

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie dysponuje następującymi pracowniami i salami wykładowymi

Technik optyk

 • Pracownia salonu optycznego
 • Pracownia montażu, demontażu i  konserwacji przyrządów optycznych
 • Pracownia pomiarów i kontroli
 • Pracownia optyczna
 • Pracownia wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych

Opiekun medyczny

 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności opiekuńczych
 • Pracownia zabiegów medycznych oraz zabiegów pielęgnacyjnych

Protetyk słuchu

 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia badań słuchu i otoplastyki
 • Pracownia  komputerowego doboru aparatów słuchowych
 • Pracownia pomiarów akustycznych
 • Pracownia audiometrii
 • Pracownia serwisu sprzętu audioprotetycznego
 • Pracownia komputerowa

Technik sterylizacji medycznej

 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia technik sterylizacji
 • Pracownia technik mycia
 • Pracownia dekontaminacji medycznej
 • Pracownia pierwszej pomocy medycznej

Terapeuta zajęciowy

 • Pracownia arterterapii
 • Pracownia komunikacji interpersonalnej
 • Pracownia rękodzieła
 • Pracownia kulinarna
 • Pracownia organizacji czasu wolnego

Ortoptystka

 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia ortoptyczna
 • Pracownia diagnostyki
 • Pracownia terapii ortoptycznej
 • Gabinet medycyny szkolnej

 

 • Aula – 80 miejsc – wyposażona w sprzęt audiowizualny, klimatyzację

Zajęcia praktyczne, ćwiczenia i praktyki zawodowe odbywają się w placówkach na terenie Krakowa:

 • Szpitale Specjalistyczne
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Hospicja
 • Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze
 • Gabinety protetyka słuchu
 • Gabinety optyczne

sprzęt szlifierski w pracowni szkolnej sprzęt w pracowni szkolnej ZJEWM kraków sprzęt szlifierski w pracowni szkolnej ZJEWM Kraków sprzęt szlifierski urządzenia pomiarowe w pracowni szkolnej ZJEWM Kraków sprzęt laboratoryjny w pracowni szkolnej pracownia szkolna do badania słuchu mikroskop w pracowni szkolnej stół laboratoryjny w pracowni szkolnej ZJEWM Kraków szkolna pracownia informatyczna sala informatyczna szkoły policealnej w Krakowie okulary do szlifowania podczas zajęć nowoczesne mikroskopy w szkole policealnej w Krakowie urządzenia w pracowni szkolnej w ZJEWM Kraków mikroskopy w pracowni szkolnej technik optyk w szkole policealnej w Krakowie mikroskop w pracowni ZJEWM w Krakowie model nogi ludzkiej z ranami w medycznej szkole policealnej w Krakowie komputerowe badanie wzroku w policealnej szkole w Krakowie