Baza dydaktyczna

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie dysponuje następującymi pracowniami i salami wykładowymi

Technik optyk:

 • Salon optyczny
 • Pracownia montażu, demontażu i  konserwacji przyrządów optycznych
 • Pracownia pomiarów i kontroli
 • Pracownia optyczna

Opiekun medyczny

 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia pierwszej pomocy medycznej
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności opiekuńczych

Ortoptystka

 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia ortoptyczna
 • Pracownia diagnostyki
 • Pracownia terapii Ortoptycznej

Protetyk słuchu

 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia badań słuchu i otoplastyki
 • Pracownia  komputerowego doboru aparatów słuchowych
 • Pracownia pomiarów akustycznych
 • Pracownia audiometrii
 • Pracownia serwisu sprzętu audioprotetycznego

Technik sterylizacji medycznej

 • Pracownia anatomiczna
 • Pracownia technika sterylizacji medycznej
 • Pracownia pierwszej pomocy medycznej

Terapeuta zajęciowy 

 • Pracownia arteterapii
 • Pracownia komunikacji interpersonalnej
 • Pracownia rękodzieła
 • Pracownia organizacji czasu wolnego

Opiekunka dziecięca

 • Pracownia wychowania dziecka
 • Pracownia pielęgnowania dziecka
 • Pracownia muzyczna
 • Pracownia plastyczno- techniczna
 • Pracownia pierwszej pomocy medycznej
 • Pracownia wspomagania komputerowego działalności zawodowej
 • Aula – 80 miejsc – wyposażona w sprzęt audiowizualny, klimatyzację
 • sala gimnastyczna
Zajęcia praktyczne, ćwiczenia i praktyki zawodowe odbywają się w placówkach na terenie Krakowa:
 • Szpitale Specjalistyczne
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Żłobki Samorządowe
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Hospicja
 • Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze
 • Gabinety protetyka słuchu