Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE

na stanowisko specjalisty ds. merytorycznych do realizacji projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie” w wymiarze 1/1 etatu

          Załącznik nr 4

Rozstrzygnięcie naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty
ds. merytorycznych do realizacji projektu  pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie” została wybrana:

Pani Agnieszka Przyłucka, zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Przyłucka spełniła wymagania kwalifikacyjne pod względem wymogów formalnych. Posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i przygotowanie do zajmowania w/w stanowiska. W ocenie Komisji posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku.