Rekrutacja

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO INTERNATU

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  • 25.04.2022 r. – 14.07.2022 r.- termin składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym
  • 25.04.2022 r. – 20.07.2022 r.- weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  • 20.07. 2022 r. – godz. 12.00  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 29.07. 2022 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc
  • 1.08.2022 r. – 10.08.2022 r. – termin składania dokumentów w postępowaniu uzupełniającym
  • 1.08.2022 r. – 19.08.2022 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
  • 19.08. 2022 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • 25.08.2022 r. – godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc;

 

DOKUMENTY

Regulamin rekrutacji

oświadczenia rodziców – zał. do regulaminu

wniosek do internatu