Rekrutacja

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO INTERNATU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  • 05. – 09.08.2019 r.- termin składania dokumentów przez kandydatów
  • 05. – 19.08.2019 r.- weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  • 08. 2019 r. – do godz. 12.00  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • do 22. 08. 2019 r. – potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli zamieszkania w internacie
  • 08. 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc
  • 08. – 26.08.2019 r. – postępowanie uzupełniające
  • 07. – 27.08.2019 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
  • 08. 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • 08. 2019 r. – potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego lub rodzica kandydata niepełnoletniego woli zamieszkania w internacie;
  • 08.2019 r. – do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc;

REGULAMIN

WNIOSEK