Rekrutacja

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO INTERNATU

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1) 04.05. – 06.08.2020 r.- termin składania dokumentów przez kandydatów
2) 04.05. – 17.08.2020 r.- weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
3) 18.08. 2020 r. – do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
4) do 19. 08. 2020 r. – potwierdzenie przez kandydata lub rodzica kandydata
niepełnoletniego woli zamieszkania w internacie
5) 20.08. 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc
6) 21.08. – 24.08.2020 r. – postępowanie uzupełniające
7) 21.08. – 25.08.2020 r. – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;
8) 26.08. 2020 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
9) 27.08. 2020 r. – potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego lub rodzica kandydata
niepełnoletniego woli zamieszkania w internacie;
10) 28.08.2020 r. – do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych oraz informacja o liczbie wolnych miejsc;

 

DOKUMENTY

REGULAMIN

wniosek do internatu (pdf)

wniosek do internatu (word)