Ogłoszenia

Ogłoszenie

Na terenie internatu mogą przebywać uczniowie ZSOS nr 2, którzy przywieźli podpisane przez Rodziców oświadczenie  wg harmonogramu zajęć  przesłanych przez trenerów oraz uczniowie policealnej szkoły w czasie zajęć praktycznych.