Ogłoszenia

Kraków 23.05.2020r.
KOMUNIKAT DYREKCJI NR 28
Minister Edukacji Narodowej ogłosił w dniu 14 maja 2020 r. rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, cyt.

„§ 3c pkt 7 od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji.”

W związku z powyższym, proszę o przekazanie do sekretariatu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, czy Państwa dzieci będą uczestniczyły w konsultacjach organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 i czy będą korzystały z możliwości zakwaterowania w Internacie od dnia 1 czerwca 2020 r. Jeżeli Państwo nie decydujecie się na korzystanie z Internatu, zwracam się z prośbą o stopniowe odbieranie rzeczy osobistych, pozostawionych przez młodzież w pokojach oraz złożenie dokumentów na piśmie, że rozwiązują Państwo umowę o korzystaniu z Internatu w miesiącu czerwcu.
Nadmieniam, że zgodnie z wcześniejszym pismem, wysłanym drogą mailową, uczniowie przystępujący do egzaminu dojrzałości mają możliwość zamieszkania w Internacie w dniach, w których odbywają się egzaminy lub konsultacje, po wcześniejszym zawiadomieniu Dyrektora i przesłaniu tej informacji do sekretariatu.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników odbiór rzeczy będzie możliwy w poniższych terminach:
2/3/4. 06. 2020 r.
15/16/17.06. 2020 r.
22/23/24.06.2020 r.
Przed przyjazdem należy ustalić dokładny termin: datę oraz godzinę – telefonicznie (sekretariat szkoły: 12 644 28 72) lub mailowo: sekretariat@zjewm.krakow.pl, tak aby na terenie internatu nie przebywała jednocześnie zbyt duża liczba osób.
W w/w terminach Wychowawcy umożliwią Państwu wejście do pokoi i spakowanie się.
Rodzice oraz Młodzież przyjeżdżający po odbiór rzeczy powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej: maseczki założone tak, by zasłaniały usta i nos. Szkoła zapewnia przy wejściu płyny dezynfekujące ręce.

Małgorzata Madej
Dyrektor
Zespołu Jednostek Edukacyjnych
Województwa Małopolskiego w Krakowie