Informacje o szkole

Bezpłatna szkoła policealna Kraków – najważniejsze informacje

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. H. Chrzanowskiej w Krakowie funkcjonuje w ramach Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym w zawodach medycznych i społecznych. O przyjęcie do szkoły policealnej mogą się starać osoby z wykształceniem średnim (nie wymagamy matury).

Doskonale wyposażone pracownie umożliwiają zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy: szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach protetyki słuchu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych ośrodkach szkolenia praktycznego.

W szkole realizowany jest bezpłatny projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W ramach projektu szkoła organizuje dla uczniów bezpłatne kursy i staże zawodowe. Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 2 300 zł brutto. Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.

Planując ścieżkę edukacji naszych słuchaczy, na pierwszym miejscu stawialiśmy optymalne przygotowanie do wykonywania wyuczonego zawodu. Nasza Szkoła Policealna w Krakowie oferuje nie tylko zdobycie uprawnień zawodowych, ale przede wszystkim daje możliwość nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych, co wespół z uprawnieniami, daje realną szansę na aktualnym rynku pracy. Oferta nauczania ZJEWM to atrakcyjne formy i kierunki kształcenia dla osób, zainteresowanych zawodami medycznymi i społecznymi.

Wybierając wśród kierunków z naszej oferty kształcenia osób dorosłych, istnieje możliwość wyboru formy odbywania zajęć (dziennie, zaocznie), a kursy zawodowe dodatkowo stwarzają możliwość dopasowania trybu nauki do indywidualnych oczekiwań i potrzeb słuchaczy.

Aby jak najlepiej przygotować do zawodu, bezpłatne Szkoły dla dorosłych przy ZJEWM posiadają wyposażone w nowoczesne sprzęty pracownie dydaktyczne, które mają na celu jak najlepsze odwzorowanie warunków późniejszej pracy. Pozwala to nabyć umiejętności i doświadczenie, które daje przewagę absolwentowi naszej Szkoły Policealnej wśród osób z podobnymi uprawnieniami zawodowymi.

Dostosowane pracownie do nauczania na poszczególnych kierunkach, są jednymi z najlepiej wyposażonych tego typu sal dydaktycznych w Krakowie, dzięki czemu nauka jest efektywniejsza. Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, którzy w przystępny sposób realizują przyjęte programy kształcenia. Nie dziwi zatem fakt, że na niektórych kierunkach zdawalność osób podchodzących do egzaminu zawodowego wynosi 100%.

Oferujemy medyczne i społeczne kierunki edukacji, a także kursy zawodowe. Odpowiadając na potrzeby rynku, programy naszej szkoły policealnej dają możliwość szybkiego zdobycia pracy. 

Nauka w ZJEWM w Krakowie skierowana jest dla osób dorosłych, absolwentów szkół średnich (matura nie jest wymagana), a także innych dorosłych osób – w tym pracowników służby zdrowia, chcących podnieść poziom swojej wiedzy oraz umiejętności, a co za tym idzie, kwalifikacje.Wydajemy legitymacje szkolne oraz zaświadczenia do ZUS, KRUS, i MOPS.

Rekrutacja do naszej bezpłatnej Szkoły Policealnej  odbywa się w trybie zwyczajnym i uzupełniającym. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat Szkoły. Wydajemy legitymacje szkolne oraz zaświadczenia do ZUS, KRUS, i MOPS.