Informacje o szkole

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej funkcjonuje w ramach Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.  W 2018 roku szkole nadano imię Hanny Chrzanowskiej –  prekursorki pielęgniarstwa domowego, nauczyciela, wychowawcy wielu pokoleń pielęgniarek, autorki podręczników, pisarki i poetki.

Szkoła prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym oraz zaocznym w zawodach medycznych, a także społecznych. O przyjęcie do szkoły policealnej mogą się starać osoby z wykształceniem średnim (nie wymagamy matury). Nauka trwa (w zależności od wybranego kierunku) rok lub 2 lata.

Doskonale wyposażone pracownie umożliwiają zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Nasza szkoła medyczna zapewnia uczniom praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy: szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach protetyki słuchu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych ośrodkach szkolenia praktycznego.

W szkole realizowany jest bezpłatny projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. W ramach projektu szkoła organizuje dla uczniów bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe praktyki, a także staże–wizyty zawodoznawcze. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w płatnych stażach wakacyjnych. Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto. Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na rynku pracy.

Świadectwo ukończenia szkoły medycznej pozwala na podjęcie zatrudnienia w wielu instytucjach zarówno prywatnych jak i państwowych

Policealna Szkoła Medyczna Kraków – ZJEWM kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.