Zgłoszenie uczestnictwa/Kontakt

Zgłoszenia na wybrany przez Państwa kurs doskonalący można dokonać:

  • osobiście, w sekretariacie Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie , os. Teatralne 4a – p.213
  • e-mail: cku@zjewm.krakow.pl

oraz wypełnić:

Opłatę za kurs prosimy dokonać na adres:

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, 31-945 Kraków
os. Teatralne 4a, nr konta: 77 1020 2906 0000 1102 0404 9474
w tytule przelewu należy wpisać nazwę kursu.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i potrzeby szkoleniowe. Nasza oferta szkoleniowa będzie modyfikowana z uwzględnieniem Państwa sugestii.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w celu otrzymania odpowiedzi na moje zapytanie. *