Dokumenty CKU

Regulamin organizacji kursów umożliwiających  uzyskiwanie  i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – pobierz

Regulamin organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych – pobierz

Statut CKU – pobierz