Opinie o kursach

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w celu otrzymania odpowiedzi na moje zapytanie. *