Informacje o Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Regulamin organizacji kursów umożliwiających  uzyskiwanie  i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – pobierz

Regulamin organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych – pobierz

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest publiczną placówką powołaną w 2011 r. Organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.

Centrum stanowi integralną część Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a.

Celem działalności Centrum jest wspieranie rozwoju zawodowego poprzez umożliwienie poszerzenia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, które spełniły już obowiązek szkolny. Kształcenie prowadzone jest w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Kształcenie w formach pozaszkolnych obejmuje m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, dające osobom dorosłym możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych poza systemem szkolnym( w czasie krótszym niż w szkole). Prowadzone są: kursy i warsztaty doskonalące posiadaną wiedzę i umiejętności.

Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest nieodpłatna, pozostałe kursy są płatne.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym tematyką kursów.

Posiadamy sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz specjalistyczne pracownie dydaktyczne.

Po ukończeniu każdej formy kursowej uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dla osób spoza Krakowa oferujemy miejsca w internacie szkolnym.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00200/2014

22 sierpnia 2018 r. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskał Znak Jakości potwierdzający spełnienie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (Znak Jakości MSUES nr 257/2018)

Oznacza to że Zespół, organizując kursy i szkolenia, spełnia wymagania określone w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i realizuje usługi szkoleniowe zgodnie z tymi wymaganiami. Znak jakości został przyznany na podstawie audytu zewnętrznego – Raport z audytu nr 13/2018/RBC z dnia 07.07.2018 r.

MSUES to 20 standardów opisujących rozwiązania sprzyjające wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych. Standardy związane są z przebiegiem usług edukacyjnych, kompetencjami i potencjałem kadry dydaktycznej, bazą dydaktyczną i infrastrukturą jakimi dysponuje Zespół oraz z organizacją i zarządzaniem jakością usług szkoleniowych.