Biblioteka

Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego
w Krakowie, os.Teatralne 4a  tel. 12 644 28 71 w. 39

 
otwarta podczas zjazdów:

Piątek 14.00-20.00

Sobota 8.00-14.00