Biblioteka

Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego
w Krakowie, os.Teatralne 4a  tel. 12 644 28 71 w. 39

***

Od dn. 15.09.2020r. przeprowadzana będzie inwentaryzacja zbiorów,

zostają wstrzymane wypożyczenia i zwroty.