Ogłoszenie dla mieszkańców internatu

Opłata za internat jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów od miesiąca stycznia ze względu na koszty utrzymania internatu. Zwolnienia lub obniżenia opłat za internat obowiązują tylko w przypadku zdarzeń losowych zgodnie z Regulaminem przyznawania zwolnień z opłat za zakwaterowanie w internacie na podstawie złożonego wniosku, który będzie rozpatrywany przez powołaną przez Dyrektora ZJEWM Komisję.  Zgodnie z podpisaną  umową, jesteście Państwo związani umową najmu pokoju w internacie, co obliguje do uiszczenia opłaty. W przypadku nie wniesienia opłaty prosimy o pisemną rezygnację z miejsca w internacie z obowiązującym 14 dniowym okresem wypowiedzenia.W załączeniu przesyłamy Regulamin przyznawania zwolnień z opłat za zakwaterowanie w internacie.

Regulamin przyznawania zwolnień z opłat za zakwaterowanie w internacie

 

Copyright © 2010-2021 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego