Rekrutacja na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekun Medyczny

Terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr zimowy w roku szkolnym 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego na rok szkolny 2020/2021  dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych na II semestr

 

  • 01.10.202005.01.2021 r. – termin składania dokumentów
  • 01.10.2020 – 08.01.2021 r. – przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji spełniania przez kandydatów warunków podstawowych (zaświadczenie lekarskie)
  • 11.01.2021 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na kurs
  • 12.01.2021 r. godz.12.00 –  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na kurs oraz informacji o liczbie wolnych miejsc
  • 13.01.2021 – 19.01.2021 r. składanie dokumentów w postępowaniu uzupełniającym
  • 13.01.2020 – 20.01.2021 r przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji spełniania przez kandydatów warunków podstawowych (zaświadczenie lekarskie)
  • 21.01.2021 r.  godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i   niezakwalifikowanych na kurs w postępowaniu uzupełniającym
  • 22.01.2021 godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  w wyniku postępowania uzupełniającego oraz informacji o liczbie wolnych miejsc.
Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego