Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,
Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym 2020/2021 rozpoczynają się w dniu 4.09.2020 r. w formie zaocznej, na terenie szkoły w pracowniach dydaktycznych. Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia rozpoczną się o wyznaczonych godzinach według poniższego harmonogramu.

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
• KOM 13 – 4.09.2020 r.

godz. 15:30 – spotkanie organizacyjne
16:20 – zajęcia edukacyjne

• Protetyk słuchu II, Technik optyk II – 4.09.2020 r.

godz. 16:30 – spotkanie organizacyjne

17:10 – zajęcia edukacyjne

• Technik sterylizacji medycznej I , Opiekun medyczny I – 5.09.2020 r.

godz.11:30 spotkanie organizacyjne
12:30 zajęcia edukacyjne

• Protetyk słuchu I, Technik optyk I – 11.09.2020 r.

godz.16:30 – spotkanie organizacyjne

17:10 – zajęcia edukacyjne

Po spotkaniu w auli, na którym zostaną omówione procedury obowiązujące w Szkole w okresie pandemii COVID-19, odbędzie się spotkanie z opiekunami oddziałów w wyznaczonych salach.
Bardzo prosimy o przyjście w maseczkach zasłaniających usta i nos. Proszę przyjść na wyznaczoną godzinę – proszę nie przychodzić zbyt wcześnie, tak by niepotrzebnie nie gromadzić się w dużych grupach.
Zajęcia odbywać się będą według harmonogramów dla poszczególnych klas, które zostaną podane przez opiekunów klas.

Małgorzata Madej

Dyrektor Zjewm

Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego