Komunikat dla Słuchaczy

Szanowni Słuchacze,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §.1 pkt.1 lit.a oraz  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 §.1 pkt.3 lit.b,
Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych (opiekun medyczny kl.I -II sem; technik sterylizacji medycznej kl.I -IIsem.; technik optyk kl.II -IVsem.; protetyk słuchu kl.II -IV sem.; opiekunka dziecieca kl.II -IV sem.) mają możliwość realizacji zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych,  które nie mogą odbywać się na odległość. Warunkiem udziału w tych zajęciach jest zgoda Słuchacza, wyrażona w formie oświadczenia na piśmie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 i jest zamieszczony na stronie internetowej Zespołu, oraz w załączeniu niniejszej informacji.
Wobec powyższego zwracam się z prośbą do słuchaczy w.w. zawodów o składanie oświadczeń, które należy przesłać do dnia 20.05.2020r. drogą pocztową na adres siedziby Zespołu (os. Teatralne 4a 31-945 Kraków) lub skanem na adres mailowy Zespołu:  sekretariat@zjewm.krakow.pl lub osobiście w siedzibie szkoły (skrzynka na portierni).
Wzór oświadczenia – druk do pobrania
Komunikat Dyrektora
Zajęcia teoretyczne będą realizowane nadal w formie zdalnej.
Zajęcia praktyczne zaplanowane na 22/23/24.05. 2020 r. odbędą się na terenie szkoły w pracowniach szkolnych, a zajęcia praktyczne zaplanowane po 24.05.2020 r. będą uruchamiane w przypadku gdy uczniowie szkoły policealnej wyrażą zgodę na piśmie przesłaną do szkoły do 20.05.2020r.
Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego