Zmiany w planach zajęć

KOMUNIKAT DYREKTORA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, dot. przedłużonej przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 kwietnia br., zmianie uległy  rozkłady zajęć. W pierwszej kolejności realizowane będą zajęcia teoretyczne. Proszę wszystkich słuchaczy o zapoznanie się ze zmianami w rozkładzie zajęć.

 

Małgorzata Madej
Dyrektor Zespołu Jednostek

Województwa Małopolskiego w Krakowie

Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego