Święto patrona szkoły

Dyrekcja Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego W Krakowie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Hanny Chrzanowskiej zaprasza na uroczyste spotkanie z okazji Święta Patrona Szkoły oraz Dnia Edukacji Narodowej

 

5.10.2019 godz.13.00  

Aula Zespołu – spotkanie Pracowników, Emerytowanych  Pracowników oraz Słuchaczy „przy stole”, prezentacja filmowa koncertu „Ja to widzę w kolorze płomienia” poświęconego Błogosławionej Hannie Chrzanowskiej

 

6.10.2019 godz.13.00 

złożenie kwiatów przy sarkofagu Bł.  Hanny Chrzanowskiej  w kościele św. Mikołaja, ul. Kopernika 9 w Krakowie,

Msza Święta o błogosławieństwo Boże dla Pracowników, Słuchaczy i Współpracowników Szkoły przez wstawiennictwo Bł. Hanny Chrzanowskiej

Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego